BRANDMELDING

Brandmeldinstallatie

Een allesvernietigende brand is het laatste wat je wilt in je bedrijfspand of woning. Een goede brandmeldinstallatie is daarom goud waard.

Brandmeldinstallatie ontwerpen en installeren

Bij het ontwerpen en installeren van branddetectiesystemen werken we volgens de veiligheidsrichtlijnen van de NEN 2535. Een van onze projecteringsdeskundigen stelt het Programma van Eisen vast. Dit leggen we voor aan de brandweer of de eisende partij. Na akkoord maken we het ontwerp en ook hier regelen we de benodigde handtekeningen bij.

Vervolgens gaan we over tot de installatie.

In het bouwbesluit staat beschreven of certificering van de installatie noodzakelijk is. Is dit het geval, dan kunnen wij dit voor je regelen via een externe partij.  Zo weet je zeker dat je veilig zit!

De brandmeldinstallatie (laten) onderhouden

Een brandmeldinstallatie heeft, net als iedere elektrotechnische installatie, onderhoud nodig. Dat is allereerst belangrijk om het functioneren van de installatie te garanderen en daarmee de veiligheid van de gebruikers.

Daarnaast voorkomt regelmatig onderhoud dat er loze meldingen of storingen optreden. Voor het onderhoud van de brandmeldinstallatie hebben onze onderhoudsdeskundigen uiteraard de benodigde diploma’s in huis.

Tijdens het (maandelijkse) onderhoud worden verschillende componenten van de installatie getest, denk aan: de melders, sirenes, de aansturing van deuren, maar ook de doormelding.

Een brandmeldinstallatie moet worden ontworpen, geïnstalleerd en onderhouden

Een goede brandmeldinstallatie kan een brand vroegtijdig signaleren, waardoor de gevolgen van brand tot een minimum beperkt kunnen worden. Om je van begin tot eind te helpen aan een betrouwbare installatie, doorlopen we de volgende stappen:

  • Opstellen programma van eisen (PvE)
  • Brandmeldinstallatie projecteren (ontwerpen), leveren en installeren
  • De brandmeldinstallatie in bedrijf stellen
  • Aansluiten op een Particuliere Alarm Centrale (PAC) of een Regionale Alarm Centrale (RAC)
  • Onderhouden en beheren van de installatie

Sluit je een onderhoudsovereenkomst met ons af, dan weet je zeker dat het systeem goed blijft werken.

Meer weten?

ONZE DIENSTEN