INSPECTIES & KEURINGEN (NEN 1010 en NEN 3140)

Bel Erik van Enspectie B.V. 06 – 46 39 59 31

NEN 3140 Inspectie

Voorkom onverwachte kosten!

Als bedrijfseigenaar bent u verplicht de elektrotechnische installaties in uw pand(en) periodiek te laten inspecteren, in verband met de veiligheid van medewerkers en juridische aansprakelijkheid. Ook voor particulieren is het raadzaam en veilig om dergelijke inspecties te laten uitvoeren. U kunt gerust Sloof Elektrotechniek inschakelen voor een zogeheten NEN 3140 inspectie, voor een veilig gebruik van bestaande installaties. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving.

Ben u ook aansprakelijkheid voor…?

Als een brand blijkt te zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke installatie, dan wordt u als eigenaar verantwoordelijk gesteld. Hetzelfde geldt wanneer de beheerder voor het onderhoud van woningen bij u in dienst is. Laat u periodiek NEN 3140-inspecties uitvoeren, dan kunt u richting wetgever en verzekeraar hard maken dat u er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Voldoet u niet aan uw verplichtingen op dit gebied, dan kan de Arbeidsinspectie tot maatregelen overgaan. In het ‘gunstigste’ geval krijgt u een boete opgelegd. Is er een situatie waarbij acuut gevaar dreigt, dan kan ook besloten worden de werkzaamheden in uw bedrijf of organisatie stil te leggen. Het lijkt er op dat ook verzekeringsmaatschappijen, na een schadegeval, steeds vaker gaan vragen om aan te tonen dat u aan uw verplichtingen om de installatie goed te onderhouden, hebt voldaan. Schaft u een nieuwe installatie aan? De voorwaarden waaraan deze moet voldoen staan in de NEN 1010.

NEN 3140 inspectie in 12 stappen

 1. Vaststellen omvang installatie
 2. Vaststellen van toepassing zijn de normen
 3. Vaststellen visuele inspecties, metingen en beproevingen
 4. Controle op aanwezigheid/volledigheid tekeningen
 5. Definiëring van de onderdelen
 6. Benoeming relevante voorschriften
 7. Inspecties aan de hand van genormaliseerde checklists
 8. Schriftelijk inspectierapport met aanbevelingen
 9. Gevaarlijke situaties worden onmiddellijk mondeling gemeld
 10. Herinspectie komt nadat de tekortkomingen ongedaan gemaakt zijn
 11. Certificering na positief resultaat van herinspectie
 12. Periodiek toezichtcontrole

Wilt u meer informatie over de NEN 3140 inspectie? Neem dan contact op met onze vast partner voor inspecties en keuringen: Enspectie.

ONZE DIENSTEN