INSPECTIES & KEURINGEN

NEN 1010, NEN 2484 & NEN 3140
SCIOS SCOPE 8, SCIOS SCOPE 10 & SCIOS SCOPE 12

Bel Erik van Enspectie B.V. 06 – 46 39 59 31

Inspectie en keuringen elektrotechnische installaties

Voorkom onverwachte kosten!

Als bedrijfseigenaar bent u verplicht de elektrotechnische installaties in uw pand(en) periodiek te laten inspecteren, in verband met de veiligheid van medewerkers en juridische aansprakelijkheid. Ook voor particulieren is het raadzaam en veilig om dergelijke inspecties te laten uitvoeren. U kunt gerust Sloof Elektrotechniek inschakelen voor diverse keuringen en inspecties, voor een veilig gebruik van bestaande installaties. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving.

Ben u ook aansprakelijkheid voor…?

Als een brand blijkt te zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke installatie, dan wordt u als eigenaar verantwoordelijk gesteld. Hetzelfde geldt wanneer de beheerder voor het onderhoud van woningen bij u in dienst is. Laat u periodiek de juiste inspecties uitvoeren, dan kunt u richting wetgever en verzekeraar hard maken dat u er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Voldoet u niet aan uw verplichtingen op dit gebied, dan kan de Arbeidsinspectie tot maatregelen overgaan. In het ‘gunstigste’ geval krijgt u een boete opgelegd. Is er een situatie waarbij acuut gevaar dreigt, dan kan ook besloten worden de werkzaamheden in uw bedrijf of organisatie stil te leggen. Het lijkt er op dat ook verzekeringsmaatschappijen, na een schadegeval, steeds vaker gaan vragen om aan te tonen dat u aan uw verplichtingen om de installatie goed te onderhouden, hebt voldaan. Schaft u een nieuwe installatie aan? Zorg er dan voor dat deze installatie voldoet aan alle vereisten.

Inspectie in 12 stappen

 1. Vaststellen omvang installatie
 2. Vaststellen van toepassing zijn de normen
 3. Vaststellen visuele inspecties, metingen en beproevingen
 4. Controle op aanwezigheid/volledigheid tekeningen
 5. Definiëring van de onderdelen
 6. Benoeming relevante voorschriften
 7. Inspecties aan de hand van genormaliseerde checklists
 8. Schriftelijk inspectierapport met aanbevelingen
 9. Gevaarlijke situaties worden onmiddellijk mondeling gemeld
 10. Herinspectie komt nadat de tekortkomingen ongedaan gemaakt zijn
 11. Certificering na positief resultaat van herinspectie
 12. Periodiek toezichtcontrole

Wilt u meer informatie over de keuringen en inspecties? Neem dan contact op met onze vaste partner voor inspecties en keuringen: Enspectie.

ONZE DIENSTEN